پایان نامه

پایان نامه بررسی نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اطلاعات توصیفی خبرگان گروه اول

برای نظر سنجی در مورد شاخص های اولیه، از خبرگان گروه اول استفاه گردید. خبرگان در این مرحله از بین مدیران و مسئولین عالی یک از سازمانهای تحقیقات دفاعی انتخاب شدند.

اطلاعات توصیفی خبرگان گروه اول که جهت مطالعه روایی پرسشنامه پیشنهادی انتخاب شدند، به تبیین زیر می باشد.

از نظر مدرک تحصیلی:  2 نفر دکتری  و 8 نفر کارشناس ارشد.

از نظر سابقه پژوهشی :  5 نفر 15 سال به بالا، 3 نفر  نیز 6 الی 10 سال و 2 نفر کمتر از 5 سال سابقه.

2-2-3 ویژگیهای خبرگان گروه دوم

برای نظر سنجی در مورد شاخص های منتخب، از خبرگان گروه دوم استفاه گردید.خبرگان در این مرحله از بین کارشناسان و مدیران و مسئولین یکی از سازمانهای تحقیقات دفاعی انتخاب شدند .

همانطور که تصریح گردید، با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده و اطلاعات جمع آوری شده در سطح سازمان مربوطه برآورد گردید که در حدود70 نفر در این زمینه ویژگی های اظهار شده را برخوردار باشند. فلذا به همین تعداد پرسشنامه تهیه گردید که تعداد 55 عدد پرسشنامه با پاسخ جمع آوری گردید.

3-3 روش جمع آوری اطلاعات

اطلاعات لازم این پژوهش به روشهای زیر جمع آوری و تهیه شده می باشد:

  • براساس مطالعات کتابخانه ای- مطالعه اسناد، مدارک و مقالات و پایان نامه های مشابه و مطالعات مشابه انجام شده.
  • مراجعه به بعضی از مراکز تحقیقاتی مشابه و مصاحبه با افراد و دریافت نظر افراد نظریه پرداز.
  • تنظیم پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری مورد نظر.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد