پایان نامه

پایان نامه بررسی فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و رابطه آنها با عوامل مرتبط

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات موضوع در خصوص متغییرها

2-2-1 فرایند خرید

اینکه مشتری در هنگام خرید چه مراحلی را پشت سر می گذارد همیشه برای محققان بازاریابی و رفتار مصرف کننده جالب توجه بوده می باشد، زیرا که شناخت این مراحل شرکتها را در ارضای مناسب خواسته های مشتریان و ترغیب آنان به خرید یاری می کند.

فرایند خرید مصرف کنندگان ، زنجیره ای از مراحل چند گانه متصل به هم می باشد که شامل جمع آوری اطلاعات، ارزیابی گزبنه ها، خرید و ارزیابی پس از خرید می باشد. از آنجا که خرید آنلاین یک اقدام نسبتاً جدید می باشد، این نوع خرید برای مصرف کنندگان نسبت به خرید سنتی با خطر بیشتری درک شده می باشد. پس یک مصرف کننده خرید الکترونیکی تا حد زیادی متکی به کیفیت  تجربه ای می باشد که تنها از طریق خرید قبلی (تجربه خرید) حاصل می گردد.(دنیس[1]،124:2007)

2-2-2  فرایند خرید سنتی

مرحله اول: تشخیص نیاز[2] ، فرایند خرید هنگامی آغاز می گردد که فرد وجود نیاز یا مشکلی را تشخیص می دهد. عوامل به وجود آورنده نیاز ممکن می باشد داخلی باشند مانند گرسنگی و یا خارجی باشند مانند دیدن اتومبیلی که دوست شما به تازگی خریده می باشد .

مرحله دوم: جستجوی اطلاعات[3] ، فردی که نیازی در او  بیدار شده می باشد به دنبال اطلاعاتی برای چگونگی برطرف کردن نیاز خود بر می گردد.

مرحله سوم: ارزیابی گزینه ها[4] ، مشتری با در نظر داشتن اطلاعاتی که جمع آوری کرده می باشد راه های گوناگونی برای

ارضای نیاز خود را بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله چهارم: تصمیم به خرید[5] ، مشتری بعد از ارزیابی اطلاعات یکی از گزینه ها را انتخاب می نماید.

مرحله پنجم:رفتار بعد از خرید ، مشتری ممکن می باشد از خرید راضی یا ناراضی باشد و به تبع آن مجموعه رفتارهایی را از خود بروز می دهد. (حسینی،147:1385)

فرایند خرید مدت زمانی پیش از خرید واقعی شروع می گردد و تا مدت زمانی پس از خرید به طول می انجامد. البته بایستی توجه داشت که در مورد خریدهای روزمره، مصرف کنندگان همه این مراحل را طی نمی کنند و گاهی پس از گذراندن یک مرحله به عقب برمی گردند و مرحله پیشین را می گذرانند. به هر صورت از مدل ارائه شده در شکل2-1  برای توصیف خرید سنتی بهره گیری می گردد.

[1] – Dennis

[2] – Need recognition

[3] – Information search

[4] – Evaluation of alternatives

[5] – Purchase decision

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد