پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه با موضوع نقش اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر نگرش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

 هر شبیه ساز پروازی دارای سه سطح اصلی به تبیین ذیل می باشند:

آشنایی با مفاهیم اصولی شبیه ساز ها

آموزش های گام به گام و زمانبندی شده

آموزش های کامل پروازی

طراحی این سه سطح به گونه ای می باشد که کمترین اختلاف را با آموزش های واقعی داشته باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس دانش پژوهان دارای کارایی بسیار بالایی خواهند بود. علاوه براین شبیه سازها امکان توسعه و پیشرفت کارایی مهارت های پروازی را با بهره گیری مؤثر از منابع تأمین می سازد. به گونه مثال: شبیه سازها جایگاه اضطراری را که امکان ایجاد آن در حالت طبیعی و امن وجود ندارد فراهم      می سازند. از این تجهیزات برای باز آموزی خلبانان حرفه ای در مواردی که بنابه ضرورت مدتی از پرواز دور مانده اند نیز بهره گیری شایانی می گردد. علاوه بر موارد فوق شبیه سازهای پروازی مزایای دیگری نیز دارند که به گونه اختصار به آنها تصریح می گردد:

  • در نمونه آماری از دانشجویانی که شبیه سازهای پروازی را در آموزش های مهارت خود مورد بهره گیری قرار داده اند مشخص گردید که آنها سطح استاندارد بالاتری پیش از پرواز با هواپیما را دارا می باشند.
  • این دانشجویان بارها جایگاه های اضطراری و یا حساسی را تجربه کرده اند که در پرواز واقعی وقوع آنها محتمل بود. (شرایط مختلف جوی، خطاهای مکانیکی و اقدام نکردن بخشی از سیستم پیچیده هواپیما که در پرواز واقعی تجربه آن بسیار زیانبار خواهد بود).
  • در عملیات شبیه سازی استاد خلبان بسیار نزدیک به دانشجو بوده و کنترل بهتری دارد. حال آنکه در پرواز واقعی این تأثیر به دلیل موانع موجود کم رنگ تر و فاصله نیز دورتر می گردد. این نکته حساسیت آموزش را در شبیه سازی افزایش می دهد .
  • امکان به مخاطره انداختن وسیله پرنده و یا جان خلبان به گونه مجازی در حالت شبیه سازها بارها به وجود آمده و می توان بازتاب آن را در واکنش های دانشجویان مطالعه و در تعیین سطح مهارتی و بازنگری آموزشی نتیجه مطلوبی را از آن استخراج نمود.
  • در شرایط اضطراری نیز موجب کاهش استرس خلبان و معلم خلبانی می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد