پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد که بایستی به گونه مستمر با مجموع فرایندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد، تا سایر فعالیتهای مدیریت مفید واقع گردد. آموزش در حقیقت یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان می باشد و باعث به کارگیری استعدادهای نهفته، به کار اندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد گردید. سمت و سو و توانمندی های کارکنان در ارتباط با این استعدادهای نهفته نمود پیدا می­کند. توانمندسازی به نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی، توسعه و به­کارگیری مهارتها، دانش و توان بالقوه در جهت خیر و صلاح خود و سازمان می­بخشد. درعصر حاضر توانمند سازی به یکی از مسائل اصلی در سازمانها تبدیل شده می باشد. توانمندسازی مانند ابزاری شناخته شده می باشد که مدیران به آن وسیله خواهند توانست سازمانهای خودرا به شکلی کارامد اداره کند.اما امروزه این مفهوم گسترش یافته می باشد و توانمندسازی تنها به معنی اعطای قدرت به کارکنان و واگذاری اختیار نیست؛ بلکه فرایندی می باشد که به موجب آن کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه می‌توانند عملکردشان را بهبود بخشند.

در این فصل با در نظر داشتن متغیرهای مورد پژوهش به اظهار مبانی نظری و تئوری های مبنایی   می­پردازیم که توصیف کاملی از ابعاد آموزش کارکنان، شبیه ساز پروازی و توانمندسازی کارکنان خواهد بود. علاوه بر آن تأثیر و تأثر هر متغیر از سایر عوامل محیطی را موشکافی می­کنیم. اهمیت و ضرورت هر متغیر را مطالعه کرده و ارتباط آن را با موضوع پژوهش روشن می­نماییم. در این بخش از پژوهش، متغیرهای اصلی پژوهش با تاکید بر تئوری های اصلی در این حوزه مورد مداقه قرار می گیرد. کوشش شده می باشد تا در اثنای این بحث به پژوهش ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای دخیل در پژوهش نیز تصریح گردد. نیز به مقصود طرفداری نظری از فرضیه­ها، ادبیات پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در پایان به ارتباط نظری و تجربی متغیرها (مستقل و وابسته) می پردازیم و پیشینه خارجی و داخلی برای طرفداری از مبانی­نظری، در زمینه چگونگی تأثیر آموزش بر توانمندسازی تبیین داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد