پایان نامه

دانلود پایان نامه پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش عوامل فردی و روانی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیم گیری درمورد خرید

به گونه کلّی تصمیم مشتری برای خرید بر این اساس استوار می باشد که بایستی بهترین برند خریداری گردد. اما عملاً بین قصد و تصمیم دو عامل دیگر قرار می گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اوّلین عامل عقیده دیگران می باشد. عوامل تأثیر گذار دیگر عوامل پیش بینی نشده موقعیتی می باشد. قصد خرید بر اساس عواملی نظیر درآمد مورد انتظار خانواده، قیمت مورد انتظار و فواید مورد انتظار از کالا شکل می گیرد.(کاتلر، 1384،214)

2-2-7 آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی

با پیمودن راه پژوهش، بخش بندی و گزینش هدف در بازار و تنظیم پیشنهاد های سازنده، نوبت به فعالیتهای پشتیبانی از آنها می رسد که به کارگیری فنون آمیزه بازاریابی می باشد. ابزار کار چهار عامل مهم می باشد. ( کاتلر، 1384، 80)

عناصر آمیخته بازاریابی مجموعه ای از عناصری می باشد که تحت کنترل سازمان می باشد و سازمان می تواند با آمیختن این عناصر به گونه ای مطلوب، به اهداف خود دست یابد، به طوری که این اجزا به عنوان اجزای یک سیستم در جهت نیل به اهداف سازمان اقدام کنند .

مقصود از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این می باشد که بایستی مشخص نمود چگونه بایستی این عوامل را در هم آمیخت .

معمولاً این عوامل را به چهار گونه اصلی طبقه بندی می کنند که عبارتند از محصول ، توزیع ، قیمت و ترویج.(چاک، 1377، 89)

استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی، ابزار کار و تاکتیک ها در بازاریابی ، آمیزه بازاریابی می باشد. (فرهنگ، 1383، 7)

آمیزه بازاریابی ، آمیخته بازاریابی ، ترکیب بازاریابی ، ابزارهای بازاریابی و تاکتیک های بازاریابی، همگی واژه هایی هستند که برای ترجمهMarketing Mix  به کار رفته اند . مقصود از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این می باشد که بین این اجزاء بایستی یک توجه سیستمی و متناسب مستقر باشد تا بتوانند در تاثیر گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند. به تعبیری، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به کارگیری شیوه های ارتباطی مناسب همگی با هم اقدام می کنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد نتیجه آن کاهش تاثیر و کارایی مجموعه بوده و شرکت را از دستیابی به اهداف باز می‌دارند. اما مقصود از تاکتیک یا ابزار آن می باشد که وسیله و ابزار شرکتها برای جنگیدن در بازار و توفیق بیشتر نسبت به رقبا همین عوامل هستند.(درگی، 1384، 15)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد