پایان نامه

دانلود پایان نامه پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

شبیه ساز پروازی                         

2-2-6-1) تاریخچه

در جهان پویا و متحول امروز، رشد فزاینده تغییرات در همه ابعاد آن نسبت به تمامی قرون و اعصار سریع تر بوده می باشد. قدرت واقعی در اختیار کشورهایی می باشد که فقط با داعیه استقلال و نیل به خودکفایی کوشش در قطع سلطه استعماری کشورهای دیگر داشته و فقط با بهره گیری از تجارب ارزنده جهانی و نیروهای متخص داخلی درهر شاخه از تکنولوژی به پیشرفت های چشمگیری نایل آمده اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط با اولین شبیه ساز پروازی ساخته شده می توان گفت اولین میل بشر به پرواز ملهم از نگاه رشک آمیز او به پرواز پرندگان و نخستین پرواز او چیزی غیر از تقلید و شبیه سازی نبوده می باشد . شواهد و قراین نشان می دهند که پیدایش شبیه ساز های پروازی آغاز از فرانسه بوده می باشد، زیرا ادوین آلبرت لینک که شبیه سازهای ابتدائی به نام لینک[1] نامیده می گردد یک جوان آمریکایی بود که علاقه فراوانی به فن پرواز داشت. او در شروع اجازه پرواز نداشت و تنها به او مجوز تاکسی کردن با هواپیما در زمین داده شده بود. وی از این را ه احساس خلبانی را درک می نمود. بعدها دریافت که فرانسوی ها در جنگ حهانی اول برای آموزش خلبانی از روشی موسوم به روش پنگوئن بهره گیری   کرده اند و این روشی بود که به پرواز کننده در حالی که روی زمین بود احساس کنترل هواپیما را  می داد. بنابر این لینک جوان، زمانی که متوجه گردید این روش دارای مزیت فراوانی می باشد تمام مدارک موجود در این زمینه را مورد مطالعه قرار داد وبه این فکر افتاد که آیا می تواند وسیله ای بسازد که همه لرزش ها و حرکات تاکسی کردن هواپیما و به گونه کلی راهنما یی های اولیه پرواز را در روی زمین میسر گرداند؟ مقصود او زدن یک میانبر آموزشی برای پرواز بود که هزینه آموزش پرواز را به حداقل برساند. بدین مقصود او مشغول ساختن کابین شبیه ساز گردید که همه جا قابل نصب و سوار کردن باشد. او از یک موتور برای چرخاندن دسته کنترل و سکان بهره گیری می نمود که کارآموزان با چگونگی کار با هواپیما و کنترل آن آشنا شوند بدین ترتیب بود که او در زمینه کارساخت شبیه ساز پیش رفت. یک سال ونیم بعد از این که لینک دریافت مشکل اساسی در کپی کردن احساس حرکت هواپیما می باشد. شبیه ساز او پاسخ صحیح حرکت هواپیما را شبیه سازی نمود. سرانجام پس از صرف وقت و هزینه زیاد در اوائل سال 1929 اولین شبیه ساز ساخته گردید. به دنبال آن شبیه ساز های دیگری نیز ساخته گردید و ساخت شبیه سازها موجب گردید تا امکان ممارست و تمرین که از عوامل ارتقاء توان کاربران می باشد فراهم گردد. این امر موجب گردید تا بدون ضایعات نیروی انسانی و تجهیزاتی هزینه های آموزشی به حداقل ممکن برسد و بتوان صحنه ها و مراحلی که در آنها اشکال نظاره  می گردد در آموزش به وسیله شبیه ساز بدون هزینه یا بار مالی تکرار و یا رفع مشکل گردد

[1]Link

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد