پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و رابطه آنها با عوامل مرتبط

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8-1متغیر مستقل پژوهش

الف: عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی

افکار ، اعمال و باورهای ما اکثرا تحت تثیر عوامل و نیروهای فرهنگی ، اجتماعی و گروهی تعیین می گردد.

(روستا و همکاران ،131:1388)

ب : عوامل روانی و فردی

روانشناسی به بازاریابان کمک می ‌کند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک کنند ، انگیزه ، ادراک ،یادگیری ، شخصیت و تلقی موضوعات مهمی برای تفسیر فرآیند خرید و هدایت تلاشهای بازاریابی به شمار می آیند. (روستا و همکاران ،135:1388)

ج:عوامل موقعیتی

بسیاری از اوقات جایگاه خرید در فرایند تصمیم خرید تاثیر می گذارد . (روستا و همکاران ،143:1388)

پس این سه مورد متغیرهای مستقل پژوهش فوق در نظر گرفته شده می باشد .

2-8-1متغیر وابسته

هر مصرف کننده همانطور که پیشتر هم گفته گردید در شرایط تصمیم گیری و به خصوص در شرایط تصمیم گیری پیچیده  5 مرحله را پشت سر می گذارد :

1- شناخت مشکل

2- پژوهش برای جمع آوری اطلاعات

3-ارزیابی گزینه ها

4-تصمیم گیری در باره خرید

5-رفتار پس از خرید. (کاتلر 1384: 54)

فرآیند تصمیم گیری خرید متغیر مستقل پژوهش پیش رو در نظر گرفته شده می باشد.

 

 

1-9 اختصار فصل

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد ، مانند مطالب اظهار شده عبارتند از : موضوع پژوهش ، علت های انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، اظهار موضوع ، اهداف پژوهش ، سئوالات پژوهش ، فرضیه های پژوهش ، متغییرهای پژوهش ، قلمرو پژوهش ، روش پژوهش و تعاریف عملیاتی واژه‌ها. در ادامه به ترتیب در فصل 2 به مطالعه و پژوهش در مورد متغیرهای پژوهش و در فصل سه به تبیین کامل روش پژوهش پرداخته و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و مطالعه ضرایب مسیر و تحلیل عاملی پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم به نتایج بدست آمده تصریح خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد