پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر نگرش کارکنان پروازی هوا ناجا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کاربرد مناسب:

مهمترین اصل منحصر به فرد در بهره گیری از شبیه ساز، بهره گیری مناسب از آن می باشد بدین معنی که شبیه ساز را برای موردی به کار ببرید که برای آن خوب می باشد. کوشش نکنید کاری را که برای آن ساخته نشده از آن بخواهید. مثلا اگر می خواهید به شاگرد تازه کاری در مورد حرکات دستی که به فرامین وارد می گردد، اصول بنیادی حرکت فرامین و همین گونه تأثیرگذاری آن بر روی هواپیما دهید، تقریباً از هر شبیه سازی با کارآیی بالایا پایین می توانید بهره گیری کنید، این به دلیل آن می باشد که هنوز شاگرد، توانایی تمیز دادن کارایی بالا یا پایین شبیه ساز را ندارد. در این مرحله شما       نمی خواهید پرواز کردن خیلی دقیق را به شاگردتان بیاموزید، بلکه می خواهید تصویری از ارتباط بین فرامین و هواپیما را در ذهن او به وجود آورید. شما می توانید از شاگردتان بخواهید پروازی مستقیم و بدون اوج گیری و فرود انجام دهد، گردش ها را اجرا کند، پرواز اوج گیری و نزولی بکند با این که در ساده ترین شبیه سازها تأثیر نیروی موتور را بر سرعت نظاره کند. از طرف دیگر شاید یاد دادن روش های خاصی از پرواز با دستگاه نظیر انجام یک تقرب به فرودگاه با بهره گیری سامانه فرود با دستگاه یک شبیه ساز با کارایی پایین، به خلبانی که دارای تجربه کافی می باشد به احتمال زیاد اشتباه خواهد بود زیرا که خلبان به دلیل عملکرد شبیه ساز از موضوع منحرف شده و احتمالاً قادر به تمرکز بر آن چیز که که به  او تدریس می کنید نخواهد بود .

  • کاربرد حرفه ای:

دومین اصل برای مؤثر کردن شبیه سازها به کار بردن آنها به صورت حرفه ای می باشد در این اصل دو بخش هست. بخش اول داشتن رویکردی مثبت در بهره گیری از آنها می باشد. دوم این که برای تدریس درسی در شبیه ساز به همان اندازه آمادگی داشته باشید که در تدریس در هواپیما دارید.

به صورت خیلی فراگیر، شاگردان در قبال وسایل آموزش زمینی برخوردی منفی از خود نشان می دهند. این رفتار ممکن می باشد عکس العملی ناشی از فهم اشتباه از اندازه اهمیت شبیه سازی و وقتی که صرف آن می گردد باشد. شما ممکن می باشد در برخورد با این مقایسه ناگزیر شوید شاگرد را متقاعد کنید که وقت او به خوبی به کار گرفته می گردد. متأسفانه این شیوه رفتاری منفی ممکن می باشد نظاره گردد. یادآوری این نکته اهمیت دارد که رفتار و برخورد شاگرد با شبیه سازی می تواند تحت تأثیر رفتار خود شما به عنوان استاد باشد. هر چه خود شما با این قضیه برخورد مثبت تری داشته باشید شاگردان هم بیشتر به این فرصت آموزشی توجه خواهند داشت.

دومین جنبه کاربرد مؤثر شبیه سازها آماده شدن برای این کار می باشد. همانطوری که در بخش قبلی یادآوری کردیم این درس های پروازی خودتان را قبلاً آماده کرده باشید اهمیت زیادی دارد. این کار به شاگرد سود زیادی را از وقتی که شاگردصرف آموزش می کند عائد او خواهد نمود. طرح درس شبیه ساز بایستی درمورد تنظیمات دستگاه برای باد، جایگاه، رادیوها و غیره حاوی نکاتی باشد، به همان ترتیبی که حاوی تمام موارد طرح درس متعارف می باشد. درمورد آمادگی کامل افزون بر آن چیز که ذکر گردید انتقال این پیام به شاگردان می باشد که برای زمانی که روی شبیه ساز صرف می گردد به همان نسبت ارزش قائل هستید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد