پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان عوامل فردی و روانی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای مصرف یک کالا یا خدمت:

علاوه بر درک چگونگی اکتساب یک کالا یا خدمت بازاریابان نیازمند درک چگونگی مصرف آن نیز می باشند. مطمئن شدن از بهره گیری درست از یک کالا یکی از علت های روشن برای اهمیت درک چگونگی مصرف یک کالا می باشد.برای مثال علیرغم اینکه برروی کالاهای خطرناک طریقه مصرف آن درج شده می باشد،‌بعضی از مصرف کنندگان بدون در نظر داشتن دستور العمل بهره گیری،اقدام به مصرف کالا می نمایند. لذا شناخت و درک چگونگی مصرف یک کالا امری مهم برای بازاریابان می باشد.( گیلوی[1]،89:1382)

ج: روشهای خلاص شدن از یک کالا

در نهایت مصرف کنندگان می توانند در مورد چگونگی خلاص شدن از یک کالا تصمیم بگیرند. به گونه کلی چندین روش برای خلاص شدن از یک کالا هست:

  • عوض کردن کاربری کالا: بهره گیری از مسواک کهنه برای تمیز کردن کفش و کوتاه کردن شلوار مثالهایی از این روش به شمار می آیند.
  • دور انداختن کالا به گونه موقت: قرض دادن یا اجاره دادن یک کالا مثالهایی از این روش محسوب میشود.
  • خلاص شدن همیشگی از کالا: دور انداختن یک کالا یا خدمت روش اصلی در خلاص شدن از آنها می باشد، اما مبادله، بخشیدن و فروختن نیز مثالهایی از این روش یعنی خلاص شدن همیشگی از پیشنهاد می باشند.

گرایش یک مصرف کننده به خرید لباسهای گرم و تجهیز منزل با وسایل گرما ساز با فرا رسیدن فصل سرما افزایش می یابد. در حالیکه در همان زمان گرایش وی به خرید کولر و لوازم سرمایی از بین می رود. همچنین دندانپزشکان در آمریکا دریافته‌اند که گرایش به ترمیم دندان قبل از انتخابات در میان سیاستمداران افزایش می یابد. اوقات مختلف در روز نیز بر تصمیم مصرف کننده تأثیر دارند. به گونه مثال در وعده های مختلف غذایی یک فرد تمایل به غذاهای مختلف دارد.(کاتلر:46:1384(

[1] – Ogilvy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد