پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های …

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت دانش

ما می دانیم چقدر ساختمان، ماشین آلات و … داریم و با فشار چند دکمه می توانیم انواع چینش های آن را گزارش بگیریم، اما نمی دانیم در سازمان ما چگونه پاسخ هر سوال در کمترین زمان، در بهترین شکل و از بهترین خبره ها بیابیم. درک این نکته، آغاز فرآیند مدیریت دانش می باشد.

تحقیقات مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا[1] که در اواخر سال 1999 و در اروپا انجام گردید، نشان می دهد که در بیش از 50 درصد بهترین سازمان ها، مدیریت دانش به گونه ویژه در راهبردهای مدون آن ها گنجانده شده می باشد.

با وجود نو بودن مفهوم مدیریت دانش، تعاریف متعددی از آن صورت پذیرفته می باشد. بعضی از این تعاریف، معطوف به ساختار مدیریت دانش بوده و بعضی دیگر به ماهیت و کارکرد آن می پردازند. مدیریت دانش با ایجاد یک محیط کاری جدید موجب تسهیل در اشتراک دانش گردیده و جاری شدن دانش را به فرد مناسب در زمان مناسب برای فعالیت کاراتر و اثربخش تر باعث می گردد (اسمیت، 2001).

اسمیتی گاندی[2](2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی متناسب برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند. ایشان همچنین مدیریت دانش را کوششی برای تبدیل دانش کارکنان- به عنوان سرمایه انسانی– به دارایی مشترک سازمانی یا سرمایه فکری ساختاری می پندارد.

فعالیت های عمده و کلیدی مدیریت دانش از نظر سوزی آلارد[3](2003) شامل کسب، گزینش، درونی سازی، بیرونی سازی و عمومی سازی دانش می باشد. در دسته بندی دیگری که توسط گیلبرت پرابست[4] و همکاران(2003) وی انجام پذیرفته می باشد فعالیت های نظیر شناسایی، کسب، توسعه، به اشتراک گذاری و توزیع، بهره برداری و نگهداشت دانش به عنوان سنگ بنای مدیریت دانش تعیین شده می باشد. همچنین اخوان و همکاران(2009) عقیده دارند که فعالیت های کلیدی مدیریت دانش شامل مواردی نظیر آماده سازی و فراهم کردن زیرساخت ها، تشخیص، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، اشتراک دانش و ارزیابی فرآیند مدیریت دانش می باشد.

تحقیقات دایر و مک داناف[5](2001) بیشترین موارد بهره گیری سازمان ها و موسسات مختلف از مدیریت دانش را به ترتیب کسب و تسهیم دانش، مهارت آموزی و یادگیری سازمانی، ارتباط بهینه با مشتریان، و ایجاد مزیت رقابتی تعیین نموده می باشد.

[1]  American Producttivity and Quality Center

[2] Gandhi

 

[3] Suzie Allard

[4] Gilbert Probst

[5] Dyer & McDonough

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد