پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت آموزش

همان گونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و به سوی فراصنعتی شدن گام بر می دارند علوم و فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل، دگرگونی و پیشرفت می باشد. به موازات این تغییرات می باشد که اهمیت لزوم و خواص آموزش بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که بعضی از صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند آموزش در حقیقت خود مدیریت می باشد بدین معنی که بدون آموزش کارکنان، پایه مدیریت هم متزلزل می گردد و فرو خواهد ریخت. آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد که بایستی بطور مستمر با مجموع فرایندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد، تا سایر فعالیتهای مدیریت مفید واقع گردد. آموزش در حقیقت یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان می باشد و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته، بکار اندازی قدرت تخیل و به وجودآمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد گردید.

گلن استالن[1] معتقد می باشد که “آموزش ابزار مدیریت می باشد و اصولاً آموزش و مدیریت جزء جدانشدنی یکدیگرند” . مدیر در برابر آموزش به همان اندازه مسئول می باشد که در تنظیم و تهیه بودجه سازمان، مدیریت می تواند و بایستی با تأکید بر آموزش و همکاری در زمینه های آموزش اهمیت آن را مسجل و محرز نماید و طرفداری لازم را از این امر به اقدام آورد. تایلر[2]می گوید “کارکنان را بایستی بر اساس روشهای علمی انتخاب نمود و بر همین اساس آموزش داد تا برای انجام وظایفی که به ایشان محول شده می باشد آماده شوند، نه آنکه خود مسئول انتخاب شغل و پرورش استعدادشان باشند”.پیکورز[3]و مایر[4] اهمیت امر آموزش را چنین اظهار کردند “آموزش خوب ، عدم رضایت شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند ، هم چنین عقیده دارند هدفهای مهم تحقق نمی یابد مگر اینکه تمام سلسله مراتب سازمان، که از مدیر اجرایی آغاز می گردد تا رده پایین، به اهمیت مسئله آموزش آگاه باشند و از طرف دیگر، کارکنان نیز آموزش را جهت پیشرفت و تکامل خود بپذیرند. به بیانی دیگر آموزش هنگامی مفید خواهد بود که کارکنان بخواهند یاد بگیرند و سرپرستان بخواهند یاد بدهند”. پل لانگران[5] نیز بر این اعتقاد می باشد که در زمان ما آموزش یکی از عوامل نوسازی می باشد و تعلیم و تربیت وسیله ای قوی برای جمع آوری دانش و سازش با محیط می باشد (سید جوادین، 1383).

آموزش و توسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی، نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان تأثیر به سزایی دارد بلکه باعث می گردد که افراد در ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند. از آنجا که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می‌دهد، تأمین این سرمایه انسانی مستلزم فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی می باشد؛ زیرا که منابع انسانی پس از کسب آموزشهای لازم توسعه می‌یابد و با این توسعه و پرورش، می‌تواند هدفهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را مشخص سازد و در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود بخشد.

[1]-Gelen  Estallen

[2]– Tyler

[3]-Pigors

[4] – Myers

[5] -Paul Langran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد