پایان نامه

پایان نامه ارشد:سنجش عوامل موقعیتی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه اجتماعی:

هر جامعه‌ای تقریباً دارای شکلی از ساختار اجتماعی می باشد. طبقات اجتماعی از قسمتهای منظم و نسبتاً پایداری در یک جامعه تشکیل شده‌اند که اعضای آن دارای ارزشها،‌ علایق و رفتار مشابه و مشترکی هستند. نمی توان طبقه اجتماعی را با یک عامل منفرد، مثلاً درآمد تعریف نمود بلکه طبقه اجتماعی با ترکیبی از عواملی همچون شغل، درآمد، اندازه تحصیلات، سطح دارایی و سایر متغیرها تعیین می گردد.

هر یک از طبقات اجتماعی در انتخاب کالا و مارک بخصوصی از آن، دارای رجحانهای مخصوص به خود می باشد. (روستا و همکاران:1385،295)

2-2-11-2 عوامل اجتماعی

رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل اجتماعی نیز قرار می گیرد. این عوامل اجتماعی از گروههای کوچک، افراد خانواده و جایگاه و تأثیر اجتماعی مصرف کننده تشکیل می شوند. شرکتها بایستی هنگام تدوین خطی مشی‌های بازاریابی خود این عوامل را دقیقاً مد نظر قرار دهند، زیر این عوامل بر واکنشهای مصرف کننده شدیداً تأثیر می گذارند.

الف. گروهها:

رفتار یک فرد تحت تأثیر گروههای کوچک بسیاری قرار می گیرد. مانند این گروهها می توان از خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران نام برد.

ب.گروههای مرجع:

گروههایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به رفتار و عقاید یک شخص مؤثرند. بازاریابان کوشش می کنند گروههای مرجع بازارهای هدف خود را بشناسند.

گروه به گونه کلی به دو یا چند شخص که هنجارها- ارزش ها یا اعتقادات مشترک داشته و روابط بین آنها چه صریح و چه ضمن تعریف شده می باشد اطلاق می گردد. .(روستا و همکاران:1385،289)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتار افراد گروه با یکدیگر وابسته می باشد گروهها یکی از عوامل مؤثّر بر اجتماعی شدن و یادگیری مصرف کننده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد