پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد:ارائه فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و رابطه آنها با عوامل مرتبط

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیم گیری

اعتقاد بر این می باشد که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب می باشد و معمولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم‌گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای عملی مختلف برای

حل مسایل وا ستفاده از فرصتها. ( طالقانی ، 285:1382 )

رفتار مصرف کننده

شامل درک و شناسایی چرایی ،محل ،زمان ،چگونگی ، اندازه دفعات  و مدت خرید ،اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد می باشد.(صمدی، 1386،43)

1-7-2 تعریف عملیاتی واژه ها

عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی

افکار، اعمال و باورهای فرد در زمان خرید و تاثیری که این رفتار از نیروهای فرهنگی، اجتماعی و گروهی می باشد.

عوامل روانی

چرایی و چگونگی رفتار خرید مصرف کنندگان در زمان خرید و درک انگیزه آنها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل موقعیتی

زمان و مکان تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان. در بسیاری از مواقع جایگاه خرید و عوامل موثر بر آن بر خرید تاثیر میگذارد.

سبک زندگی[1]

سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی می باشد که در فعالیتها، دلبستگیها و افکار شخصی اظهار  می گردد.

سبک زندگی چیزی می باشد بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص. سبک زندگی شامل الگوی کامل اقدام و عکس العمل فرد در جهان می باشد.(هاوکینز،19:2010)

[1] – Life Style

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد