پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله فارسی مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی:پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوریتم

بطور کلی مسئله SCUC در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­گردد (شکل (2-3)):

1- مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی با مطالعه شبکه در حالت عادی.

2- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

3- زیربرنامه مطالعه شبکه بعد از وقوع حادثه­های مختلف  به عنوان زیرمسئله 2.

مشخص گردید که چگونه با تکیه بر زیرمسئله اول می توان سیستم را به نحوی مدل نمود که تعداد متغیرها و قیود لازم به شدت کاهش یابد و در مطالعه موردی نشان داده شده می باشد که چگونه این اقدام در ازای کاهش اندک دقت، زمان اجرای برنامه را برای سیستم­های بزرگ کاهش می­دهد. خاطر نشان می گردد حتی بدون انجام زیر مسئله اول، سرعت اجرای برنامه با فرمولاسیون مورد بهره گیری نسبت به فرمولاسیون متداول بیشتر می باشد. در ساختار مورد بهره گیری نسبت به روش مرجع [41] قیود شبکه در حالت عادی در مسئله اصلی حل می­گردد؛ با این کار سرعت اجرای برنامه در شبکه­های نمونه­ی مورد بهره گیری بیشتر شده و از فرستادن قیود اضافی به مسئله اصلی جلوگیری شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word