پایان نامه های ارشد

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

زیربرنامه تعیین نوع باس­ها بعد از وقوع هر حادثه

بعد از وقوع هر حادثه باس­های شبکه به دو زیرمجموعه تقسیم می­شوند. برای اینکه شبکه به سلامت حادثه احتمالی را پشت سر بگذارد افزایش تولید یا کاهش مصرف در باس­های نوع اول بهره­بردار را در جلوگیری از دست دادن بار کمک می­کند. برعکس کاهش تولید و یا افزایش مصرف در بعضی باس­های دیگر (باس­های نوع دوم) برای سپری کردن این حادثه مفید خواهد بود. در این بخش از روشی بهره گیری می­گردد که نوع باس­ها را بعد از وقوع هر حادثه تعیین می­کند. بعضی از قیودی که در ادامه معرفی می­شوند به نوع باس وابسته هستند پس قبل از مطالعه زیربرنامه­های مربوط به شبکه در حالت عادی و امنیتی آن لازم می باشد نوع باس­ها تعیین گردد. همانطور که اظهار گردید انجام این زیربرنامه سبب می­گردد که شبکه به نحوی مدل گردد که با تعداد قیود کمتری بتوان پاسخ مسئله بکارگیری واحدها را با لحاظ کردن قیود امنیتی بدست آورد. به علاوه انجام این زیربرنامه تصویر مناسبی از نوع رزروهای موردنیاز در هر باس و در هریک از حادثه­ها ارائه می‏دهد.

در این زیربرنامه در هر یک از بازه­های زمانی موردنظر تابع هدف بصورت ارتباط (2-20) در نظر گرفته می­گردد به ازای هر باس دو نوع متغیر تعریف می­گردد. متغیر اول اندازه از دست دادن بار و متغیر دوم اندازه از دست رفتن تولید بعد از وقوع حادثه موردنظر تعریف می­گردد. در نظر گرفتن یک متغیر کفایت می­کند اما در اقدام ملاحظه گردید که در نظر گرفتن متغیرها به این نحو دقت و سرعت روش را بالا می­برد. در نظر گرفتن تابع هدف بصورت مربعی ارائه شده در ارتباط (2-20) به باس­های مشابه شانس یکسانی برای قرار گرفتن در دسته­های مشابه می­دهد. برای مثال اگر با وقوع یک حادثه در صورت نبود رزرو لازم باشد در مجموع 10 مگاوات از توان مصرفی باس­های i و j  قطع گردد. اگر تابع هدف به صورت مجموع قطعی بار این دو باس نوشته گردد، این امکان هست که برنامه در یک باس 10 مگاوات بار را برای قطع کردن در نظر بگیرد و در باس دیگر قطعی بار نداشته باشد (و یا حالات مختلف دیگر). اما اگر تابع هدف را به صورت مجموع مربعات قطعی بار در نظر بگیریم، مطمئناً اندازه قطعی بار در هردو باس 5 مگاوات بهینه­ترین جواب می باشد [41].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word