پایان نامه های ارشد

طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم:پایان نامه برق

تکه هایی از این پایان نامه :

  • شبکه­های LC پسیو
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مشخصه­های مدارات RF نسبت، نسبتا بزرگ بخش پسیو به اکتیو می باشد و بیشتر مولفه­های پسیو آن را ترانسفورمرها تشکیل می­دهند. مانند مزایای بهره گیری از شبکه­های RLC در مدارات RF عبارتند از: تطبیق امپدانس (مهم­تر از همه برای انتقال توان کافی)، حذف پارازیت­های ترانزیستورها، دست­یابی به بهره بالا در فرکانس­های بالا و فیلتر کردن سیگنال­های ناخواسته. در این قسمت کوشش می­گردد تا بینشی از طراحی شبکه­های RLC ارائه گردد.

  • تانک RLC موازی

آغاز شبکه RLC موازی مطالعه می­گردد. همانطور که در شکل (2-22) نظاره می­گردد یک تانک LC موازی شامل سه المان می باشد: سلف، خازن و مقاومت موازی با سلف ناشی از تلفات سلف. تانک می­تواند انرژی ذخیره کند.

  • تانک LC موازی

این انرژی بین سلف و خازن نوسان می­کند تا اینکه تلفات  موجود در سلف بر آن غلبه کند و آن را از بین ببرد. همانطور که در بخش 2-2 تصریح گردید، شبکه­ی جبران این تلفات سلف بصورت یک مقاومت منفی موازی با تانک مدل می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word