پایان نامه های ارشد

طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم:پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

–           توپولوژی تفاضلی تزویج ضربدری (Cross-Coupled)

برای طراحی نوسان‌ساز LC تفاضلی می­توان از دو ساختار تک ترانزیستوری با تانک LC موازی بهره گیری نمود و آنها را بگونه­ای به­هم وصل نمود که شرایط نوسان بارک­ هوزن برای ایجاد نوسان مستقر باشد. شکل (2-17) بخش Cross-Coupled  یک نوسان‌ساز LC را نشان می­دهد.

  • قسمت Cross-Coupled نوسان‌ساز LC

در نوسان‌ساز LC این ساختار به عنوان بخش تولیدکننده­ مقاومت منفی به مقصود جبران تلفات تانک بهره گیری می­گردد. با رسم مدل سیگنال کوچک برای این ساختار و بهره گیری از یک منبع تست می­توان مقاومت دیده شده از دو سر آن را محاسبه نمود. شکل (2-18) مدل سیگنال کوچک آن را نشان می­دهد.

  • مدل سیگنال کوچک شکل (2-17)

با بهره گیری از قوانین KVl و KCl به شیوه­ی نشان داده شده در زیر مقدار مقاومت دیده شده از دوسر V1 و V2 محاسبه می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  •                                                                                               

با ترکیب معادلات (2-8) و (2-9) معادله­ی (2-10) حاصل می­گردد

  •                                                                                                                           

ارتباط­ی (2-10) اظهار می­کند که ساختار ضریدری شکل (2-17) مقاومت منفی با اندازه  ایجاد می­کند. حال اگر این مقاومت بتواند تلفات ناشی از تانک را خنثی کند، نوسان می­تواند رخ دهد. به بیانی دیگر اگر تلفات تانک با Rp نشان داده گردد، برای برقراری نوسان با ساختار کراس­کوپل شرط زیر بایستی مستقر باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word