پایان نامه های ارشد

تحقیق طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم:پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه :

  • نوسان‌سازهای حلقوی

نوسان‌ساز­های حلقوی[1] از قرار دادن چند طبقه بهره به صورت متوالی و پشت سر هم در یک حلقه تشکیل شده­اند. چنانچه این طبقات بهره متوالی (سیستم حلقه باز) بتوانند بهره کافی را  به ازای شیفت فاز صفر ایجاد نمایند، نوسان اتفاق می­افتد.  برای تحقق چنین نوسان‌سازی می­توان در ساده ترین حالت از تقویت کننده­های سورس- مشترک به عنوان طبقات بهره ذکر گردیده بهره گیری نمود. برای این کار لازم می باشد که حداقل سه طبقه تقویت­کننده سورس- مشترک را به صورت متوالی قرار داد تا امکان نوسان وجود داشته باشد. (شکل (2-10)). در چنین شرایطی شیفت فاز حلقه از صفر تا 270-  درجه (به ازای تغییر فرکانس از صفر تا بی­نهایت) تغییر می­کند و در نتیجه فرکانسی که در آن شیفت فاز 180-  درجه می­گردد کوچکتر از بی نهایت بوده و در صورت کافی بودن حاصلضرب بهره سه طبقه در آن فرکانس، نوسان اتفاق می­افتد.

[1]Ring Oscillators

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word