پایان نامه های ارشد

طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم:دانلود پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اصول کلی عملکرد نوسان‌سازها

نوسان‌ساز سیستمی می باشد که بدون اعمال ورودی سیگنالی متناوب با فرکانس مشخص در خروجی تولید کند. به­گونه کلی دو دیدگاه برای مطالعه عملکرد نوسان‌ساز هست. در دیدگاه اول نوسان‌ساز به عنوان یک سیستم دارای فیدبک تلقی می­گردد و شرایط ناپایدار شدن این سیستم به عنوان شرایط نوسان اظهار می­گردد. در دیدگاه دوم نوسان‌ساز بر پایه­ی مفهوم مقاومت منفی استوار می باشد. از هر دو دیدگاه برای مطالعه و تحلیل نوسان‌سازها می­توان بهره گیری نمود، اما ممکن می باشد با در نظر داشتن ساختار نوسان‌ساز بهره گیری از یک مدل برای تحلیل ساده­تر باشد.

 

 

  • مدل فیدبک نوسان‌ساز

اگرچه نوسان‌ساز­ها بطور طبیعی غیرخطی هستند اما معمولا به صورت یک سیستم فیدبک دار خطی در نظر گرفته می­شوند. شکل (2-1).

سیستم فیدبک منفی شکل (2-1) را در نظر بگیرید، تابع تبدیل حلقه بسته آن به صورت زیر خواهد بود

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word