پایان نامه های ارشد

مقاله دانلود پایان نامه رشته برق الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

 

روش های مختلفی جهت استخراج پارامترهای محیطی براساس نوع ماده و طریقه دست یابی به پارامترها معرفی شده می باشد. روش های موجود را می توان بر حسب تکنیکی که مورد بهره گیری قرار می دهند به صورت گروه های زیر در نظر گرفت. (Andryieuski et al., 2009)

  • بر اساس پارامترهای پراکندگی (Smith et al., 2002; Chen et al.,2004)
  • متوسط میدان((Smith et al., 2006; Andryieski et al., 2009
  • انتشار امواج. (Popa et al., 2005;Andryieuski et al., 2009)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین می توان از قانون اسنل جهت ساده سازی استخراج ضریب شکست فرامواد بهره گیری نمود. (Shelby et al., 2001; Valentine et al., 2008; Wang et al., 2010)

این فصل به معرفی روش های مختلف و متداول استخراج پارامترهای محیطی فرامواد می پردازد و به صورت کامل هر یک مطالعه می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word