پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2 تابع هدف

هزینه کلی انرژی و رزرو سیستم در طول زمان موردنظر بهره­بردار به عنوان تابع هدف درنظر گرفته می­گردد و بهره­بردار به دنبال کم کردن این هزینه خواهد بود، این تابع هزینه در ارتباط (2-1) نشان داده شده می باشد. تابع قیمت پیشنهادی واحدها بصورت خطی درآمده و قیمت­های پیشنهاد شده ازسوی تأمین کننده­های رزرو نیز در دسترس می­باشد. هزینه مربوط به روشن و خاموش کردن واحدها نیز درنظر گرفته شده می باشد. در این تابع هدف تنها واحدهای حرارتی درنظر گرفته شده­اند. برای دیدن نحوه مدلسازی هزینه تولید سایر انواع نیروگاه‏ها مانند نیروگاه سیکل ترکیبی، آبی و تلمبه ذخیره­ای می‏توان به مرجع [30] مراجعه نمود.

در ارتباط (2-1)  تمایه شماره واحد از 1 تا ،  نمایه شماره باس از 1 تا ،  نمایه شکاره تکا­های تابع هزینه واحد از 1 تا ،  نمایه زمان از 1 تا T،  کمترین هزینه تولید،  نشانگر روشن بودن واحد،  شیب مربوط به هر یک از تکه­های خطی شده تابع هزینه واحدها،  تولید مربوط به هر یک از تکه­های تابع هزینه،  و  نشانگر روشن و خاموش شدن واحد،  و  هزینه راه­اندازی و خاموش کردن هر واحد می­باشد.  و  اندازه رزرو بالارونده و پایین رونده سمت تولید،  و  اندازه رزرو بالارونده و پایین رونده سمت بار،  نرخ­های پیشنهادی برای رزروهای مختلف می­باشد.  اندازه قطع بار غیر داوطلبانه و  نرخ قیمت قطع بار غیر داوطلبانه می باشد.  لذا هدف یافتن کمترین مقدار مخارج (قیمت پیشنهادی) تولید نیروگاه­ها با تعیین مشارکت واحدها و توان تولیدی هر کدام از آنها با در نظر گرفتن محدودیت­های واحدها و شبکه می­باشد. در این تابع هدف اثری از هزینه سیستم بعد از وقوع حادثه­های گوناگون (هزینه وقوع حادثه­های احتمالی) دیده  نمی­گردد. به این دلیل که با اضافه کردن این مورد به تابع هدف، تابع هدف به دو بخش هزینه اصلی و هزینه پس از وقوع حوادث تقسیم می­گردد که با هم در نظر گرفتن آنها سبب می­گردد که از حالت بهینه­ای که در آن تنها بخش اصلی درنظر گرفته شده فاصله بگیرد. به راحتی می‏توان باتوجه به احتمال وقوع هر حادثه هزینه احتمالی بعد از وقوع آن را به تابع هدف الحاق نمود. برای دیدن نحوه انجام این کار مراجع [42] و [43] را ببینید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word