پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-  روش های تحلیل آنتن میکرو استریپ

 

سه روش جهت تحلیل آنتن های پچ میکرو استریپ هست( .(Garg et al., 2001

این روش ها عبارتند از

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مدل خط انتقال
  • مدل حفره تشدید[1]
  • مدل تمام موج[2]

مدل خط انتقال ساده ترین روش تحلیل می باشد اما مشکل این روش این می باشد که از دقت کمی برخوردار می باشد. مدل حفره تشدید دقت بالایی دارد اما از لحاظ فرمول بندی بسیار پیچیده می باشد. روش تمام موج کاملا دقیق و جامع می باشد و می توان جهت تحلیل یک المان منفرد، آرایه های محدود و نامحدود، اشکال دلخواه، آنتن های ردیفی[3] و تزویج بهره گیری نمود. مشکل عمده این روش پیچیدگی بسیار زیاد آن می باشد. در ادامه این بخش به صورت کامل در زمینه دو روش اول تحلیل آنتن میکرو استریپ بحث خواهد گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word