پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق با موضوع نوسان‌سازها و تاثیر نویز بر عملکرد آنها

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل LTV حاجی میری یک مدل عمومی می باشد که از دقت بیشتری نسبت به مدل لسون برخوردار می باشد و برای انواع نوسان‌ساز­­­­ها می­تواند بکار برده گردد. با تعریف ISF این مدل، بدقت نویز فاز را با طبیعت متغیر با زمان نوسان‌ساز­­­ تبیین می­دهد و بینش طراحی خوبی برای بهبود عملکرد نویز فاز را به طراح می­دهد. اما مشکل اصلی این مدل محاسبه توابع ISF و NMF می باشد که هسته مدل می باشد. گرچه سه روش در [23] برای محاسبه ISF اظهار شده می باشد اما روش دقیق و قابل اطمینان تزریق نویز جریان و نظاره پاسخ فاز نوسان‌ساز­­­ می باشد. برای محاسبه دقیق چند پریود نوسان بعد از تزریق نویز جریان بایستی شبیه سازی گردد که نیازمند زمان شبیه­سازی طولانی می باشد. این معضلات در محاسبه ISF کاربرد این مدل در واکاوی نوسان‌ساز­­­ عملی را محدود می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word