پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع تصاویر رزونانس مغناطیسی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش پیمایش تصادفی بهبود داده شده

در روش پیمایش تصادفی که در این پژوهش ارائه شده می باشد تغییراتی ایجاد شده می باشد که باعث بهبود عملکرد این روش می­گردد ، که عبارتند از :

  • برچسب گذاری اولیه پیکسل­ها به صورت خودکار
  • ارائه تابع وزن جدید برای یال­ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که در بخش 3-3 گفته گردید از طریق بخش بندی با روش PSO برچسب گذاری اولیه پیکسل­ها به صورت خودکار انجام گردید.

در این پژوهش برای بهبودعملکرد روش پیمایش تصادفی نسبت به نوع قدیمی آن تابع وزن جدیدی معرفی شده می باشد . تابع وزن عبارت می باشد از:

(3-16)

 

که در آن gi و gj شدت روشنایی پیکسل­های j , i و dist عبارت می باشد از فاصله بین دو پیکسل j,i.

امتیاز تابع (3-16) این می باشد که علاوه بر اینکه اختلاف شدت روشنایی دو پیکسل را محاسبه می­کند. فاصله دو پیکسل نیز در تابع وزن به حساب می اید که تابع وزن یک نسبت معکوس با فاصله دو پیکسل دارد با در نظر داشتن این نکته که قرار گرفتن دو پیکسل با فاصله بیشتر از یکدیگر، احتمال یک تغییر در شدت روشنایی را افزایش می­دهد. فاصله­ای که در این پژوهش بهره گیری شده فاصله اقلیدسی[1] می­باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word