پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد پیاده سازی درخت تصمیم به منظور طبقه بندی خطا در ترانسفورماتور

تکه هایی از این پایان نامه :

واکاوی خطا

مقدمه

هدف از این فصل، شبیه­سازی تست­های مختلف پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور و مطالعه خطا­های مختلف داخلی ترانسفورماتور و اندازه و نحوه تاثیر آن­ها بر پاسخ فرکانسی می­باشد. برای ترانسفورماتور سه فاز نمونه با مشخصات داده شده در پیوست ی، نمودار­های پاسخ فرکانسی برای هر سه فاز و برای تست­های نوع اول برای سیم­پیچ فشارقوی و هم­چنین تست نوع سوم محاسبه و رسم خواهد گردید.

   پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در حالت سالم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود تشخیص و طبقه­بندی خطا در درون ترانسفورماتور نیاز به نمودار در حالت مرجع(وضعیت سالم) داشته که به همین مقصود در مرحله اول بایستی نمودار­های پاسخ فرکانسی در این حالت شبیه­سازی و رسم گردد.

  تست نوع اول برای سیم­پیچ فشار­قوی

منبع ولتاژ سینوسی با فرکانس­های متغیر به ترمینال ورودی سیم­پیچ فشارقوی اعمال شده و در خروجی هم یک مقاومت  به انتهای سیم­پیچ­های فشارقوی و در نقطه اتصال ستاره متصل خواهد گردید. شکل ‏5‑1 نمودار پاسخ فرکانسی را برای سه فاز مختلف نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word