پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرمولاسیون مورد بهره گیری برای حل مسئله بکارگیری واحدها

در بخش قبل یک فرمولاسیون متداول برای حل مسئله بکارگیری واحدها تبیین داده گردید. همانگونه که در مقدمه این فصل تصریح گردید بهره گیری از این فرمولاسیون متداول برای سیستم­های قدرت گسترده عموماً منجر به طولانی شدن زمان حل مسئله می­گردد. در این بخش با لحاظ کردن بعضی تغییرات در این فرمولاسیون، کوشش خواهد گردید سرعت حل مسئله افزایش یابد.

همانند مرحله قبل مسئله بکارگیری واحدها در یک چارچوب تکراری حل می­گردد و در روش مورد بهره گیری هم مسئله اصلی یک مسئله مشارکت واحدهای با در نظر گرفتن قیود عملکرد شبکه در حالت عادی می باشد و بعد از وقوع حوادث در یک زیرمسئله،  فلوی عبوری از خطوط مورد مطالعه قرار می­گیرند. در این زیرمسئله در هر تکرار اگر یک قید نامساوی فعال گردد (تخطی از حد بیشینه) این قید به مسئله اصلی اضافه می­گردد. برای افزایش سرعت، قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی می­مانند. تابع هدف مشابه ارتباط (2-1) می‏باشد. قیود و روابط اظهار شده در (2-2) تا (2-14) در فرمولاسیون پیشنهادی درست همانند فرمولاسیون معرفی شده مدل می‏شوند، بغیر از قید تامین توان که از ارتباط (2-5) بهره گیری می­گردد. در ادامه به مطالعه تفاوت­های موجود پرداخته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word