پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور

تکه هایی از این پایان نامه :

 تست نوع سوم

در تست مزبور، یک سیگنال به یک سر از سیم­پیچ بطور دلخواه اعمال شده و خروجی از سر سیم­پیچ دیگر همان فاز دریافت می­گردد. همانطور که از اسم این تست مشخص می­باشد، این تست به ویژه به ظرفیت خازنی بین دو سیم­پیچ فشارقوی و فشارضعیف فاز­های مشابه حساس می­باشد. این تست در شکل ‏4‑2 نشان داده شده می باشد.

شکل ‏4‑2: پیکربندی تست نوع سوم[52]

تست نوع چهارم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این تست اتصالات مشابه تست نوع سوم بوده اما با این تفاوت که سرهای مخالف هر دو سیم­پیچ زمین می­شوند. با در نظر داشتن مقالات و نشریات متفاوت، دو تست نوع اول و نوع سوم به عنوان تست های رایج که دارای حساسیت بالاتری پیش روی خطاهای مکانیکی و الکتریکی دارند، در این کار مورد مطالعه بیشتر قرار خواهد گرفت. با در نظر داشتن سه فاز بودن ترانسفورماتور قدرت تحت مطالعه که بصورت  بوده، این تست ها را بایستی بر روی هر سه فاز بطور جداگانه انجام داد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word