پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد درباره طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC

تکه هایی از این پایان نامه :

  • موازی کردن خازن با ترانزیستور منبع جریان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این روش اولین بار توسط حاجی میری ارائه شده می باشد[28]. وی مدعی گردید که با قرار دادن یک خازن به موازات ترانزیستور دنباله نویز فاز نوسان‌ساز­­­ می­تواند کاهش یابد. دلیلی که او برای این ادعای خود ذکر می­کند، این می باشد که چنانچه خازنی به موازات ترانزیستور منبع جریان قرار گیرد، مسیری برای جریان دنباله فراهم می­آورد و این بدین معناست که لزومی به برابر بودن مجموع جریان­های زوج دیفرانسیل و جریان دنباله نخواهد بود و حتی چنانچه خازن اعمالی به اندازه کافی بزرگ باشد، زوج دیفرانسیل می­تواند درصد کمی از جریان دنباله را در قسمتی از دوره­ی تناوب نوسان حمل نماید. نتایج حاصل از شبیه­سازی­های انجام شده توسط حاجی میری در شکل (2-48) نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل نظاره می­گردد با اعمال خازن موازی شکل­موج­های جریان درین تغییر یافته می باشد و تغییر آن در جهتی می باشد که در نقاط حساس فاز خروجی به نویز اعمال شده جریان ترانزیستورها کاهش یافته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word