پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوریتم

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­گردد:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.

– زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

– زیربرنامه مطالعه قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله 2.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادامه ساختار بهره گیری شده برای برنامه ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل3) بهره گیری می­گردد و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه ریزی خطی تبدیل شده می باشد. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

در این روش برنامه­­ریزی[1] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گیری از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (4-3) و (4-4) که بایستی در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گیری از ارتباط (4-5) فلوی عبوری از خطوط مطالعه شده و در صورتی که در بعضی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (4-1) نمایش داده شده می باشد.

[1] Schedule

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word