پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد:طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • مدل مقاومت منفی نوسان‌سازها

در بعضی از انواع نوسان‌سازها مناسب­تر می باشد که مدل فیدبک برای مدل نوسان‌ساز بکار برده گردد. همانند نوسان‌ساز­­های رینگ. برای نوسان‌سازهای مبنی بر تشدیدگر پدیده نوسان برمبنای مفهوم مقاومت منفی راحت­تر مطالعه می­گردد. همانطور که در شکل (2-3) نشان داده شده می باشد تشدیدگر را می­توان معادل با یک تانک RLC موازی در­نظر گرفت که در آن Rp تلفات اجتناب­ناپذیر انرژی در تانک را نشان می­دهد.

اگر تانک با یک جریان ضربه تحریک گردد (شکل a(2-3)) و یا یک شرایط اولیه­ روی آن قرار داده گردد، بدلیل تلفات ناشی از Rp، تانک بصورت نوسانی میرا پاسخ می­دهد زیرا در هر چرخه، قدری از انرژی که بین خازن و القاگر جابجا می­گردد، بصورت گرما در مقاومت تلف می­گردد. حال فرض گردد مقاومتی به اندازه –Rp به موازات مقاومت تانک قرار داده گردد و آزمایش فوق تکرار گردد( شکل b(2-3))، از آنجایی که ، تانک بطور نامحدود در فرکانس  نوسان می­کند. پس همانند شکل c(2-3) اگر یک مدار تک قطبی که مقاومت منفی ایجاد می­کند به موازات تانک قرار گیرد، ترکیب حاصل می­تواند نوسان کند زیرا عامل اتلاف انرژی وجود ندارد. یک چنین توپولوژی مدل مقاومت منفی نوسان‌ساز نامیده می­گردد. قابل توجه می باشد که در فرکانس­های خیلی بالا و مایکروویو، امپدانس دیده شده از مدار اکتیو دارای فیدبک مثبت فقط به صورت یک مقاومت منفی نخواهد بود و دارای یک جزء موهومی نیز می­باشد که در این حالت به مقصود ایجاد نوسان بایستی مجموع امپدانس دیده شده از مدار اکتیو و امپدانس شبکه مورد نظر برابر صفر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word