پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

ام ار آی قلبی

یکی از روش­های تصویربرداری غیر تهاجمی برای مطالعه وضعیت قلب ام ار آی قلبی می باشد . در این روش برای تولید تصاویر بدون حرکت ، بایستی از تکنیک gating قلبی و تنفسی بهره گیری گردد . در مواردی که از سکانس­های اسپین اکو بهره گیری گردد ، حفره­های قلب و عروق بزرگ فاقد سیگنال شده و حفره­های قلب نسبت به سایر قسمت­ها واضح­تر دیده می­شوند زیرا ماهیچه­های قلب و دیواره عروق سیگنال­های قوی تولید می­کنند .با بهره گیری از سکانس های گرادیان-اکو جریان خون با سیگنال زیاد نظاره می­گردد . از این سکانس­ها برای انجام آنژیوگرافی توسط  MRI  بهره گیری می گردد. در سکانس­های فوق از پالس­های سریع و پیوسته برای اشباع بافت­های اطراف عروق بهره گیری می­گردد.

درسیستم­های با میدان قوی مغناطیسی می­توان با بهره گیری از تکنیک­های chemical shift و اسکپتروسکوپی محتوای شیمیایی مواد موجود در محل ضایعه را تجزیه و تحلیل نمود .مطالعه عمومی آزمون­های قلب شامل مطالعه آئورت می باشد که به ترتیب زیر بایستی از قفسه سینه تصویربرداری گردد:

  • تصویر لوکالیزه اسکنوگرام در مقطع کرونر
  • اسکن­ها در نمای اکسیال
  • اسکن­ها در نمای ساژیتال یا ساژیتال ابلیک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word