پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه یک ساعته در پیک بار

به ازای اندازه باری که برای هر باس از این شبکه در جدول (2-3) نشان داده شده و با در نظر داشتن اندازه نرخ­های قیمت پیشنهادی رزروهای سمت تولید (جدول (2-4)) و سمت بار (در قسمت قبل ذکرشد)، وضعیت مشارکت واحدها با در نظر گرفتن وقوع حوادث محتمل بدست می­آید. با در نظر گرفتن حوادث وخیم انتخاب شده و با در نظر داشتن مشخصات خطوط ، ترانسفورماتورها و واحدهای شبکه که در مرجع [51] اظهار شده­اند، برنامه امنیتی مشارکت واحدها، با فرمولاسیون و ساختار پیشنهادی و به کمک نرم­افزار بهینه سازی GAMS اجرا شده و نتایج در جدول (2-6) مقایسه شده می باشد. همانطور که ملاحظه می‏گردد اندازه مشارکت واحدها و مقادیر انواع مختلف رزرو در دو ساختار برای تامین کردن بار در شرایط وقوع حوادث محتمل متفاوت می­باشد. در جدول (2-7) هزینه و زمان اجرای برنامه برای هر دو روش مقایسه شده می باشد. در مرجع [41] با بهره گیری از نرم­افزار Matlab  کلیه شبیه­سازی­ها انجام شده می باشد و کامپیوتری که مورد بهره گیری قرار گرفته یک دستگاه لپ­تاپ مدل Dell Vosto1510 با 4 گیگابایت RAM و پردازشگر Core2duo می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word