پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات …

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط بازگشتی میان داده، اطلاعات و دانش

در مجموع، با در نظر داشتن تعاریف گوناگون از دانش می توان گفت که دانش متکی به اطلاعات می باشد و شاید یکی از علت های توجه بیشتر به دانش در عصر حاضر، ازدیاد و گستردگی افزون تر اطلاعات می باشد که برای غلبه، کنترل و بهره گیری درست از آن، راهی غیر از تبدیل آن به دانش نیست.

علاوه بر تعاریف گوناگونی که از دانش ارائه شده می باشد، نویسندگانی هستند که دانش را با عناوینی نظیر دانش تصریحی، ضمنی، فردی، اجتماعی، ساختاری و … طبقه بندی می نمایند.

آن چه که از برآیند نظریات دانشمندان مختلف برداشت می گردد، این می باشد که می توان دانش را به دو دسته اصلی تصریحی یا عیان  و ضمنی یا پنهان تقسیم بندی نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دانش عیان در اظهار گاندی(2003) دانشی می باشد که مدون و یا به فرمت های خاصی ارئه شده می باشد و به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود.

به عقیده پولانی[1](1966) دانش عیان دانشی می باشد که به روشنی و بدون ابهام تدوین شده و به سادگی اظهار و در پایگاه اطلاعاتی کدگذاری و ذخیره گردد. به عقیده وی دانش پنهان یک دانش غیر عیان می باشد که در درون شخص وجود داشته و توصیف و انتقال آن دشوار می باشد.

روزنبرگ[2](1982) دانش ضمنی را به عنوان دانش تکنیک ها، روش ها و طرح هایی مطرح نمود که فرد، ضمن رسیدن به نتایج دلخواه خود، آن ها را بدون آن که قادر باشد دلیل واضحی برایشان اظهار کند به کار می گیرد.

[1] Polanyi

[2] Rosenberg

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد