پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش کارکنان

تعاریف زیادی از آموزش عرضه شده می باشد که به بخشی از آنها در این مبحث می­پردازیم. ایتلینگ[1] (1993) آموزش را یادگیری دانش، مهارت­ها و توجه­ها تعریف کرده و اظهار می­دارد که مهمتر از همه، چگونه یاد گرفتن می باشد و یادگیری فرایندی می باشد که دانش و رفتار را از طریق آموزش و تجربه، تغییر می دهد. کارپیشه (1383) آموزش را مجموعه ای از فعالیت های پیوسته و دارای تأثیرمتقابل دانسته که آموزشگر به کمک فنون آموزش و وسایل دیداری و شنیداری، نتایج خاص از پژوهش و تجربه ها را در قالب برنامه های آموزشی به فراگیران خود انتقال می دهد. مفتخر (1375) آموزش را عبارت از تغییر و بهبود در دانش یا شناخت، مهارت و در نظر داشتن شکلی که موجب افزایش کارآیی، بهره وری و توانائی انجام کار بهتر و سریعتر، با عنایت به اهداف و راهبرد کلان سازمان و نظام ارزشی و فرهنگ سازمانی گردد، می­داند. سید جوادین (1383) آموزش را انجام یک سلسله عملیات مرتب، منظم و پشت سر هم، پیوسته و با هدف یا اهداف مشخص و معین می داند. آموزش فرایندی می باشد که طی آن ، فرد مهارتهای مورد نیاز برای انجام یک اقدام یا وظایف یک شغل را کسب می کند یا این مهارتها در او توسعه می یابد (ساعتچی ، 1379 ، ص 172).

“آموزش کارکنان فرایندی می باشد برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی” (بزاز جزایری ،1379،ص 108). نیروی انسانی جذب شده در سازمان به منزله یک ماده خام در اختیار مدیریت می باشد و در صورتی طبق یک نظام آموزشی صحیح، مطابق و منطبق با اهداف سازمان تحت تعلیمات و کارآموزی لازم قرار گیرد، توسعه پیدا کرده و بارور می­گردد. در واقع در کوره آموزش، به بشر همچون فلز گداخته، شکل دلخواه داده می­گردد و در پرتو آموزش روح بشر از زنگارها، آلودگی ها، ناپاکی ها و جهالت زدوده و صیقل می یابد.

[1] – Etling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد