پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و رابطه آنها با عوامل مرتبط

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش، محقق به دنبال مطالعه عوامل مرتبط برفرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس می باشد.

1-7  تعریف واژه ها ،مفاهیم و متغیرها

1-7-1 تعریف نظری واژه‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر واژه هایی بهره گیری شده که نیاز به تعریف عملیاتی بر اساس اهداف پژوهش دارند زیرا این  واژه ها از دیدگاه های متفاوت می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند.

تحلیل عاملی[1]

شیوه ای آماری می باشد که کاربرد وسیعی در روانشناسی و علوم اجتماعی دارد. تحلیل عاملی از تعداد فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه پیچیده داده ها می باشد .(کلاین[2]،1380)

عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی

افکار ، اعمال و باورهای ما اکثرا تحت تاثیر عوامل و نیروهای فرهنگی ، اجتماعی و گروهی تعیین می گردد.

فرآیند تصمیم گیری خرید نیز از این عوامل تاثیر می پذیرد .(روستا و همکاران ، 131:1388)

عوامل روانی و فردی

روانشناسی به بازاریابان کمک می ‌کند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک کنند ، انگیزه ادراک یادگیری، شخصیت و تلقی ، موضوعات مهمی برای تفسیر فرآیند خرید و هدایت تلاشهای بازاریابی به شمار می آیند.(روستا و همکاران ، 135:1388(

عوامل موقعیتی

بسیاری از اوقات جایگاه خرید در فرآییند تصمیم خرید تاثیر میگذارد. (روستاوهمکاران،143:1388)

کالای لوکس[3]

کالای لوکس کالایی می باشد که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد می باشد . یعنی با افزایش

درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد.(لیپسی[4]،145:1373)

درتعریفی دیگر هر کالایی که در بخش عمده نیاز مردم نگنجد و جزیی از موارد مصرفی روزانه مردم نباشدبه نوعی کالای لوکس می باشد .(روزنامه جهان صنعت ،23/07/12:1391 (

[1] – Factor Analysis

[2] – KELIN

[3] Luxury goods –

[4]Lipsey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد