پایان نامه های ارشد

ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

توجیه ضرورت انجام طرح و روش کار

 

بیماری­های قلبی عروقی یکی از بیشترین و رایج ترین علت مرگ در دنیا می­باشد [1]. از این رو کنترل و درمان این بیماری­ها یکی از مهمترین چالش­های کادر درمانی می باشد. بخش­بندی بطن چپ و راست قلب اطلاعات با ارزشی در مورد عملکرد قلب به پزشک ارائه می­دهد که بعضی از این شاخص­ها عبارتند از حجم پایان سیستولی، حجم پایان دیاستولی، حجم ضربه­ای و کسر تخلیه می­باشد.

از این شاخص­ها برای تشخیص بیمار­هایی مانند ایسمیک قلبی (کاهش خون رسانی به میوکارد)، بیماری شریان­های کرونری، پر فشاری شریانی وپلی ارتریت بهره گیری می­کنند [2].

از این رو بخش­بندی قلب برای کنترل و درمان بسیاری از بیماری­های قلبی عروقی مهم می باشد، اگرچه تقسیم­بندی دستی بطن­های قلب نتایج خوبی را تولید می­کند اما تقسیم­بندی دستی کاری وقت­گیر، به خصوص برای بطن راست، با در نظر داشتن هندسه پیچیده آن می­باشد. از این رو بخش­بندی خودکار بطن­های قلب مهم و ضروری به نظر می­رسد. شکل 1-9 یک تصویر MRI از قلب را با بخش­بندی دستی بطن راست و چپ قلب، در دو فاز دیاستول و سیستول نشان می­دهد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word