پایان نامه های ارشد

ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه :

بخش­بندی با دانش قوی

از بخش­بندی خودکار با دانش اولیه در مدل­های آماری، اشکال هندسی با سطوح خاکستری ارگان می­توان برای افزایش دقت بهره برد. این بخصوص وقتی مهم می باشد که شکل ارگان از فردی به فرد دیگر خیلی تغییر نکند که برای قلب بسیار خوب می باشد. روش­های بخش­بندی مرتبط با مدل آماری شامل سه مرحله می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تنظیم فضایی[1] (و موضعی در صورت لزوم): کانتورها بطور دستی بخش­بندی شده با تصاویر از اهمیت زیادی برای جبران اختلاف در جایگاه و اندازه حفره بر خوردار می باشد و می­تواند بسیار مشکل باشد بویژه در تصویر 3­بعدی [56]. هنگامی که بخش­بندی در سیکل کامل قلبی محاسبه می­گردد، تنظیم و تراز موضعی نیز مورد نیاز می باشد: تعداد فازهای هر فرد بایستی روی تعداد فازهای مرجع تراز گردد.
  • ایجاد مدل عموماً بر محاسبه شکل میانگین یا تصویر و مدل­سازی تغییر­پذیر در تصاویر دلالت دارد. هر لحظه یک شکل جدید با شکل میانگین و ترکیبی خطی وزن شده توصیف می­گردد.

[1] – Spatial

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word